http://k-b.ir/wp-content/uploads/22210.jpg

http://k-b.ir/wp-content/uploads/1118.jpg

06

نیم ساعت پیش ،
خدا را دیدم قوز کرده با پالتوی مشکی بلندش
سرفه کنان در حیاط از کنار دو سرو سیاه گذشت
و رو به ایوانی که من ایستاده بودم آمد ،
آواز که خواند تازه فهمیدم ،
پدرم را با او اشتباهی گرفته ام ! حسین پناهی

دره دیدنی اه بهرام

 

 

آبشار زیبای تنگ تامرادی در نزدیکی شهر یاسوج فرار دارد..طبیعت زیبا و جنگل بلوط اطراف این آبشار زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده..توصیه میکنم سفری به این منطفه داشته باشید.